Barn och ungdomar, är Sveriges framtid!

Vi som många andra i Sverige arbetar med att hjälpa ungdomar. Det är inte ett litet område och ibland kan det vara svårt att veta vilken ände man ska börja på. Därför har vi ständiga möten och försöker planera relevanta och nyttiga aktiviteter. Det kan vara allt från att bekämpa ensamhet och mobbning, till att förstå hur samhället fungerar.

Själva ämnet ”hjälpa ungdomar” är extremt brett. Därför måste man vara många hjärnor som är delaktiga med och bidra med idéer. Låt oss smida framtiden och göra skillnad.
Det spelar ingen roll om du skickar ett mail med tips, eller hjälper oss styra ett helt projekt. Vi välkomnar all hjälp.

Kontakta oss, om du vill vara delaktig: info@iuf.nu.

Bli delaktig du med!