Vad är läxhjälp?
Här får du en coach som hjälper dig att planera dina skoluppgifter. Coachen, tillsammans med dig planerar dina studier löpande för att uppnå dina mål. Du får hjälp i våra lokala föreningslokaler bestämda tider varje vecka.

Det är ett bra tillfälle att få läxhjälp för att ta igen kunskapsluckor. Det kan gälla ämen som du som elev är känner dig osäker i. Eller att bli bättre på ett ämne som du vill förstå bättre. Du får läxhjälp inom alla olika skolämnen. Och vi erbjuder stödet i alla våra lokala föreningar.

IUF läxhjälp är en form av stöd som syftar till att hjälpa elever att förstå och klara av sina skolarbeten på ett bättre sätt. Denna verksamhet kan ske på olika sätt, såsom i en grupp eller individuellt, och kan innebära hjälp med allt från läxor och uppgifter till förklaringar av komplexa ämnen.

Läxhjälp kan vara värdefullt för elever som har svårigheter att förstå ett visst ämne eller som behöver extra hjälp för att klara av sina skolarbeten. Det kan också vara bra för elever som vill få en bättre förståelse av ett ämne eller förbereda sig inför prov.

Dock, det är viktigt att notera att läxhjälpsverksamhet inte är en ersättning för en bra undervisning i skolan. Det är viktigt att eleverna får en god grundläggande utbildning och att lärare och skolpersonal arbetar tillsammans för att hjälpa eleverna att lyckas.

Fördelar med läxhjälp:
– Få personlig hjälp av en coach
– Pedagogisk upplägg på individnivå
– Tillgång till teknisk utrustning
– Tid att ställa frågor och funderingar
– Lugn och trygg miljö

För föräldrar
Hos oss kan du vara trygg att ditt barn får den hjälp som krävs för att förbättra sina studier. Vi håller gärna kontakt med målsman / skola för att presentera upplägg och planering. För oss är det viktigt att lyssna på de som är involverade i barnets skolgång.