Internationella Ungdomsförbundet

1. Förmedlar kunskap om kultur, identitet och integration.
2. Hjälper ungdomar att förstå drog problematiken för att förmå dem att avstå från alkohol, narkotika och alla andra sorters droger.
3. Upplyser ungdomar med en annan bakgrund om Sverige, den svenska kulturen och det samhälle vi lever i. Föreningen verkar för att skapa förståelse för samhället och andra kulturer. Syftet är att motverka främlingsfientlighet och rasism.
4. Hjälper ungdomar att utveckla sina personligheter genom aktiviteter och utbildningar.
5. Hjälper grundskoleelever med skolgång och läxor.

OM-IUF

Föreningen verkar för att bevara och främja identitet, kultur och traditioner samt verkar för att de på bästa sättet skall kunna integreras i Sverige.

IUF är en organisation som når ut och berör varje enskild barn och ungdom.
I dagens samhälle finns det brister och svagheter för hjälp till ungdomar.
I dagens samhälle och organisering för ungdomar har vi ungdoms organisationer som berör specifika kulturer och etnicitet, vi har fritidslokaler, vi har organisationer som hjälper med drog och mobbnings frågor men vi har också ungdomar som inte tillhör till dessa kulturer och etnicitet eller inte vågar komma ut till dessa fritidslokaler och organisationer.
Internationella Ungdomsförbundet i Sverige finns inte bara för att vara där för ungdomar som kommer fram.
Vi finns samtidigt för att nå till ungdomar som inte vågar komma ut eller uttrycka sig.
Vi finns för att stärka våra barn och ungdomars brister i skolämnen, etik, moral, beteende, socialt engagemang och göra deras starka sidor starkare.
Vi finns för att hjälpa med att ta ut lärdom samtidigt när man har kul.
Vi finns för respekt, glädje och empati för varje individ runt omkring oss.
Vi finns för att hjälpa till ungdomar för att dom ska “vara” framtiden som vi drömmer om..

Föreningen är politisk obunden och öppen för alla.